Αρχική σελίδα » Ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων :  έως 16 Νοεμβρίου 2015

Ειδοποίηση αποδοχής: έως  31 Δεκεμβρίου 2015

Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών:  έως  29  Φεβρουαρίου 2016

Έγκαιρη εγγραφή: έως 31 Μαρτίου 2016