Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.10.2015

Τελευταία προθεσμία υποβολής περιλήψεων

Η Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου Μετρολογίας, το οποίο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Μαΐου 2016 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής περιλήψεων έως τις 16 Νοεμβρίου 2015.

Καλείσθε να αποστείλετε εγκαίρως τις περιλήψεις σας στο metrologia2016congress[at]gmail[dot]com

 

Η συμμετοχή σας μπορεί να αφορά και θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος (π.χ. τεχνικές, επικύρωση μοντέλων), ειδικά αν προέρχονται από το χώρο του φαρμάκου.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου